Ved hjelp av Fn (funksjonsknappen) (funksjonsmenyen)

Funksjonsmenyen er en meny med 12 funksjoner som vises nederst på skjermen når du trykker på Fn (funksjonsknappen) i opptaksmodus. Du kan få raskere tilgang til funksjoner du bruker ofte, ved å registrere dem i funksjonsmenyen.


Hint

 • Du kan hente opp funksjoner raskere ved å bruke funksjonen for tilpasset tast og tilordne funksjoner du bruker ofte, til ønskede taster, i tillegg til funksjonsmenyen. Se relaterte funksjoner under "Beslektet emne" nederst på denne siden.
 1. Trykk gjentatte ganger på DISP på kontrollhjulet for å vise andre skjermmoduser enn [For søker], og trykk deretter på Fn (funksjonsknappen).

 2. Velg den ønskede funksjonen ved å trykke på øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet.

 3. Velg den ønskede innstillingen ved å dreie på fremre skive, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet.
  • Enkelte funksjoner kan finjusteres ved bruk av den bakre skiven.

Justere innstillingene fra de dedikerte innstillingsskjermbildene

Velg den ønskede funksjonen i trinn 2, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet. Innstillingsskjermbildet for funksjonen vil vises. Følg veiledningen (A) for å justere innstillingene.


Slik endrer du funksjonene i funksjonsmenyen (Funksjonsmenyinnst.)

Følgende er prosedyren for å endre [Bruksmodus] i funksjonsmenyen til [Rutenettlinje].

 1. MENU → (Kamera- innstillinger2) → [Funksjonsmenyinnst.].
 2. Velg (Bruksmodus) blant de tolv funksjonene i funksjonsmenyen ved hjelp av øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet, og trykk deretter på midten.
 3. Flytt til skjermbildet [Visning/Autovisning] ved hjelp av venstre/høyre side av kontrollhjulet. Velg deretter [Rutenettlinje], og trykk på midten av kontrollhjulet.
  • (Rutenettlinje) vises på plasseringen der (Bruksmodus) ble vist i funksjonsmenyen.