Seriebilder

Tar bilder kontinuerlig mens du trykker på og holder lukkerknappen nede.

 1. Dreis bruksmodusvelgeren, og velg ønsket modus.
  • Drei bruksmodusvelgeren mens du trykker på frigjøringsknappen for bruksmoduslås.

Detaljer om innstillingselementer

Seriebilder: Hi / Seriebilder: Mid/ Seriebilder: Lo


Lukkertype
Mekanisk lukker Auto/Elektronisk lukker *1
Seriebilder: Hi Maksimalt 5 bilder i sekundet*2 Maksimalt 20 bilder i sekundet*2 *3 *4
Seriebilder: Mid Maksimalt 5 bilder i sekundet*2 Maksimalt 10 bilder i sekundet*2
Seriebilder: Lo Maksimalt 2,5 bilder i sekundet Maksimalt 5 bilder i sekundet*2

*1 Verdien som vises, er opptakshastigheten når [Blenderbruk i AF] er stilt inn på [Standard]. Når [Blenderbruk i AF] er stilt inn på [Prioritet på fokus], kan det hende at hastigheten for kontinuerlig opptak blir tregere.

*2Fokuset låses til innstillingen i første bilde når [Blenderbruk i AF] er stilt inn på [Standard] eller [Prioriter stillhet] og F-verdien er høyere enn F16.

*3 Når Fokusmodus er stilt inn på AF-C (Kontinuerlig AF), varierer hastigheten på kontinuerlig opptak avhengig av objektivet som brukes. Du finner mer informasjon på støttesiden om kompatible objektiver.

*4 Under opptak i ukomprimert RAW-format tas det maksimalt 12 bilder i sekundet.

Hint

 • For kontinuerlig å justere fokus og eksponering under kontinuerlig fremtrekk, må du foreta følgende innstillinger:
  • [Fokusmodus]: [Kontinuerlig AF]
  • [AEL med lukker]: [Av] eller [Auto]

Merknad

 • Kontinuerlig fotografering er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
  • [Bildeeffekt] er stilt inn på[Fulltone Mono].
  • [DRO/Auto HDR] er stilt inn på[Auto HDR].
 • Hastigheten på kontinuerlig opptak reduseres når du tar bilder med blits.