AF mikrojust.

Gjør det mulig å justere autofokusposisjonen og registrere en justert verdi for hvert objektiv når du bruker A-fatningsobjektiver med en LA-EA2- LA-EA4-fatningsadapter (selges separat).

Bruk denne funksjonen kun når det er nødvendig med justeringer. Merk at autofokusfunksjonen kanskje ikke vil utføres på riktig sted når du bruker denne justeringen.

  1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [AF mikrojust.].
  2. Velg [AF-justeringsinnst.][På].
  3. [mengde] → ønsket verdi.
    • Jo større verdi du velger, jo større avstand vil det være mellom det punktet du har fokusert automatisk på, og produktet. Jo mindre verdi du velger, jo mindre avstand vil det være mellom det punktet du har fokusert automatisk på, og produktet.

Hint

  • Det anbefales at du justerer posisjonen under faktiske opptaksforhold. Still inn [Fokusområde][Fleksibelt punkt] og bruk et lyst motiv med høy kontrast når du foretar justeringen.

Merknad

  • Hvis du setter på et objektiv som du allerede har registrert en verdi for, vises denne verdien på skjermen. [±0] vises for objektiver med en verdi som ennå ikke er registrert.
  • Hvis [-] vises som verdi, er det totalt registrert 30 objektiver, og da kan det ikke registreres flere. For å registrere et nytt objektiv må du montere et objektiv som registreringen kan slettes for, og stille inn verdien for det på [±0], eller tilbakestille verdiene for alle objektivene ved hjelp av [Tøm].
  • [AF mikrojust.] støtter Sony-, Minolta- eller Konica-Minolta-objektiv. Hvis du utfører [AF mikrojust.] med andre objektiver enn de støttede objektivene, kan de registrerte innstillingene for de støttede objektivene bli påvirket. [AF mikrojust.] må ikke utføres med et objektiv som ikke støttes.
  • Du kan ikke angi [AF mikrojust.] individuelt for Sony-, Minolta- og Konica-Minolta-objektiver med samme spesifikasjoner.