Bytte skjermvisning (under opptak/avspilling)

Du kan endre det innholdet som vises på skjermen.

 1. Trykk på DISP (skjerminnstillingsknappen).
  • Hvis du vil bytte informasjonen som vises i søkeren, trykker du på DISP-knappen mens du ser inn i søkeren.
  • Hver gang du trykker på DISP-knappen, skifter visningen på skjermen.
  • Det viste innholdet og plasseringen av det er bare illustrerende, og kan avvike fra den faktiske visningen.

  Under opptak (skjerm)

  Vis alle info.Ingen skj.-infoHistogramNivåFor søkerVis alle info.

  Under opptak (søker)

  NivåIngen skj.-infoHistogramNivå

  Under avspilling (skjerm/søker)

  SkjerminfoHistogramIngen skj.-infoSkjerminfo

  • Hvis bildet har et overeksponert eller undereksponert område, vil den aktuelle delen blinke i histogramvisningen (advarsel om overeksponert/undereksponert).
  • Innstillingene for avspilling brukes også i [Autovisning].

Histogram-display

Et histogram viser luminansfordelingen, dvs. hvor mange piksler som har hvilken lysstyrke. Den viser mørkere områder mot venstre og lysere mot høyre.

Histogrammet endres i takt med eksponeringskompenseringen.

En topp i høyre eller venstre ytterkant av histogrammet tyder på at bildet har henholdsvis overeksponerte eller undereksponerte områder. Du kan ikke korrigere slike defekter med en datamaskin etter opptak. Utfør eksponeringskompenseringen før opptak ved behov.

(A): Antall piksler

(B): lysstyrke

Merknad

 • Søkervisningen og skjermvisningen for opptak kan stilles inn uavhengig av hverandre. Se gjennom søkeren for å stille inn visningsinnstillingene for søkeren.
 • Informasjonen i histogramvisningen gjelder ikke det ferdige fotografiet. Det er informasjon om det bildet som vises på skjermen. Det endelige resultatet avhenger av blenderverdien osv.
 • Histogramvisningen for opptak og avspilling avviker ekstremt fra hverandre i følgende situasjoner:
  • Ved bruk av blits
  • Ved opptak av en lyssvak scene, for eksempel en nattlig scene
 • I filmmodus kan [For søker] ikke vises.

Hint

 • Følgende vises ikke i standardinnstillingene.
  • Grafisk visning
  • Skjerm av
  • Vis alle info. (når du bruker søkeren)
  Hvis du vil endre visningsmodusene som byttes ut når du trykker på DISP-knappen, velger du MENU → (Kamera- innstillinger2)[DISP-knapp] og endrer innstillingen.