ISO-innstilling: ISO AUTO: Min. LH

Hvis du velger [ISO AUTO] når opptaksmodusen er P (Program Auto) eller A (Blenderprioritet), kan du angi ved hvilken lukkerhastighet du ønsker at ISO-følsomheten skal endres.
Denne funksjonen er praktisk ved fotografering av motiv i bevegelse. Du kan redusere uskarphet i motivet til et minimum samtidig som du forhindrer kamerarystelser.

  1. MENU → (Kamera- innstillinger1) → [ISO-innstilling][ISO AUTO: Min. LH] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

FASTER (Raskere)/FAST (Hurtig):
ISO-følsomheten vil begynne å endres ved lukkerhastigheter som er høyere enn [Standard], så du kan forhindre kamerarystelser og uskarphet i motivet.
STD (Standard):
Kameraet stiller automatisk inn en lukkerhastighet basert på objektivets brennvidde.
SLOW (Sakte)/SLOWER (Langsommere):
ISO-følsomheten vil begynne å endres ved lukkerhastigheter som er lavere enn [Standard], så du kan ta bilder med mindre støy.
1/1600030":
ISO-følsomheten vil begynne å endres ved den lukkerhastigheten du har stilt inn.

Hint

  • Lukkerhastigheten ISO-følsomheten begynner å endres ved, varierer med 1 EV mellom [Raskere], [Hurtig], [Standard], [Sakte] og [Langsommere].

Merknad

  • Hvis eksponeringen er utilstrekkelig selv om ISO-følsomheten er stilt inn på [ISO AUTO maks.] i [ISO AUTO], vil lukkerhastigheten være lavere enn den hastigheten som er stilt inn i [ISO AUTO: Min. LH], for at opptaket skal kunne gjøres med en passende eksponering.
  • I følgende situasjoner vil lukkerhastigheten kanskje ikke fungere som innstilt:
    • Når den maksimale lukkerhastigheten har endret seg, basert på [Lukkertype]-innstillingen.
    • Når du bruker blitsen til å fotografere lyse scener. (Den maksimale lukkerhastigheten er begrenset til blitssynkroniseringshastigheten på 1/250 sekund.)
    • Når du bruker blitsen til å fotografere mørke scener med [Blitsmodus] stilt inn på [Fyllblits]. (Den minimale lukkerhastigheten er begrenset til den hastigheten som bestemmes automatisk av kameraet.)