Om rengjøring

Rengjøre linsen

  • Ikke bruk en rensevæske som inneholder organiske løsemidler, som f.eks. tynner eller bensin.
  • Når du rengjør linsen, må du fjerne støv med en blåser (fås i fotoutstyrsbutikker). Hvis støv sitter fast på overflaten, tørker du det av med en myk klut eller et papirlommetørkle som er lett fuktet med linserensevæske. Tørk i sirkelbevegelser fra midten mot kantene. Ikke sprut linserensevæske direkte på linsen.

Rengjøre kamerahuset

Ikke berør de delene av produktet som befinner seg innenfor objektivfatningen, som f.eks. en objektivsignalkontakt. For å gjøre rent innenfor objektfatningen må du bruke en blåser* av den typen som er tilgjengelig i handelen, til å blåse bort støv.

*Ikke bruk en blåsespray, da den kan forårsake feil.

Rengjøre produktoverflaten

Rengjør produktoverflaten med en myk klut som er lett fuktet med vann, og tørk deretter av overflaten med en tørr klut. For å forhindre skade på overflaten eller huset:

  • Ikke utsett produktet for kjemiske produkter som tynner, bensin, alkohol, engangskluter, insektmiddel, solkrem eller insektgift.
  • Ikke ta på produktet med noen av de ovennevnte stoffene på hånden.
  • Ikke la produktet være i langvarig kontakt med gummi eller vinyl.

Rengjøre skjermen

  • Hvis du tørker av skjermen hardt med tørkepapir eller lignende, kan det bli riper i belegget.
  • Hvis det kommer fingermerker eller støv på skjermen, fjerner du dette forsiktig fra overflaten og tørker deretter over skjermen med en myk klut.