Lukkerprioritet

Du kan få frem bevegelsen til et bevegelig motiv på ulike måter ved å justere lukkerhastigheten, for eksempel fryse bevegelsen med høy lukkerhastighet eller med spor av bevegelse ved hjelp av lav lukkerhastighet.

 1. Still inn modusvelgeren til S (Lukkerprioritet).
 2. Velg den ønskede verdien ved å dreie den fremre/bakre skiven.
  • Hvis riktig eksponering ikke er mulig etter oppsettet, vil blenderverdien på opptaksskjermen blinke. Hvis dette skjer, må du endre lukkerhastigheten.
 3. Juster fokus og fotografer motivet.
  Blenderåpningen justeres automatisk for å få riktig eksponering.

Hint

 • Bruk et stativ for å forhindre at kameraet rister når du har valgt en lav lukkerhastighet.
 • Når du fotograferer idrettsscener innendørs, må du stille inn ISO-følsomheten på en høyere verdi.

Merknad

 • Varselindikatoren for SteadyShot vises ikke i lukkerprioritetsmodus.
 • Når [Støyred.lang] er stilt inn på [På], lukkerhastigheten er 1 sekund(er) eller mer og det er angitt en [Lukkertype] som ikke er [Elektronisk lukker], utføres støyreduksjon etter at bildene er tatt, like lenge som lukkeren var åpen. Du kan imidlertid ikke ta flere bilder mens støyreduksjon utføres.
 • Lysstyrken til bildet på skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk blir tatt.