Holdfokus

Låser fokus mens tasten som holdfokusfunksjonen er tilordnet til, er trykket.

  1. MENU (Kamera- innstillinger2)→[Tilp. knapp] eller [Tilp. knapp] →tilordne [Holdfokus]-funksjonen til en tast du kan velge selv.
  2. Fokus og trykk på den tasten [Holdfokus]-funksjonen er tilordnet.
  3. Trykk på lukkerknappen mens du holder tasten nede.