Rutenettlinje

Angir om rutenettet skal vises eller ikke. Rutenettet vil hjelpe deg med å komponere bilder.

  1. MENU(Kamera- innstillinger2) → [Rutenettlinje] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

3x3 rutenett:
Plasser hovedmotivene nær en av rutenettlinjene som deler bildet i tre, så du får en velbalansert komposisjon.
Firkantet rutenett:
Firkantrutenett gjør det enklere å kontrollere det horisontale nivået til komposisjonen. Dette er nyttig for å vurdere komposisjonen når du fotograferer landskap, nærbilder, eller når du utfører skanning av kameraet.
Diag. og firk. ruten.:
Plasser et motiv på diagonallinjen, så du får et oppløftende og kraftig uttrykk.
Av:
Viser ikke rutenettet.