Forstørrer et bilde som avspilles (Forstørr)

Forstørrer bildet som avspilles. Bruk denne funksjonen til å kontrollere fokus i bildet osv.

 1. Vis det bildet du vil forstørre, og trykk deretter på -knappen.
  • Drei på kontrollhjulet for å justere zoomeforstørrelsen.Ved å rotere den fremre/bakre skiven kan du gå til forrige eller neste bilde mens du beholder samme zoomeforstørrelse.
  • Visningen zoomer inn på den delen av bildet som kameraet fokuserte på da bildet ble tatt. Hvis kameraet ikke klarer å innhente informasjon om fokusplasseringen, vil det zoome inn på midten av bildet.
 2. Velg den delen du vil forstørre, ved å trykke øverst, nederst, til høyre eller venstre på kontrollhjulet.
 3. Trykk på MENU-knappen eller på midten av kontrollhjulet for å avslutte avspillingszoomen.

Hint

 • Du kan også forstørre et bilde som spilles av, ved hjelp av MENU.
 • Du kan endre den første zoomeforstørrelsen og den første posisjonen for forstørrede bilder ved å velge MENU (Avspilling) → [Forst. første forst.] eller [Forstørr første pos.].
 • Du kan også forstørre et bilde ved å dobbelttrykke på skjermen. I tillegg kan du dra og flytte den forstørrede posisjonen på skjermen. Still inn [Berøringsbetjening][På] på forhånd.

Merknad

 • Du kan ikke forstørre filmer.