Innst. for lagr.-med.: Lagringsmodus

Du kan velge hvordan et bilde skal lagres, for eksempel om det samme bildet skal lagres samtidig på to minnekort, eller om ulike bildetyper skal lagres på to minnekort.

  1. MENU (Oppsett) → [Innst. for lagr.-med.][Lagringsmodus] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Standard:
Lagrer et bilde på et minnekort i det minnekortsporet du valgte i [Pri. lagringsmedium].
Simultanlagr. ():
Lagrer et stillbilde på begge minnekortene, og tar opp en film til et minnekort i det minnekortsporet du valgte i [Pri. lagringsmedium].
Simultanlagr. ():
Lagrer et stillbilde på et minnekort i det minnekortsporet du valgte i [Pri. lagringsmedium], og tar opp en film til begge minnekortene.
Sim.-lagr. (/):
Lagrer et stillbilde og en film på begge minnekortene.
Sorter(RAW/JPEG):
Lagrer et bilde i RAW-format på et minnekort i det minnekortsporet du valgte i [Pri. lagringsmedium], og lagrer et bilde i JPEG-format på det andre minnekortet. Filmer tas opp til minnekortet i det minnekortsporet du valgte i [Pri. lagringsmedium].
Sorter(JPEG/RAW):
Lagrer et bilde i JPEG-format på et minnekort i det minnekortsporet du valgte i [Pri. lagringsmedium], og lagrer et bilde i RAW-format på det andre minnekortet. Filmer tas opp til minnekortet i det minnekortsporet du valgte i [Pri. lagringsmedium].
Sorter(/):
Lagrer et stillbilde på et minnekort i det minnekortsporet du valgte i [Pri. lagringsmedium], og lagrer en film på det andre minnekortet.

Hint

  • Selv når [Lagringsmodus] er stilt inn på [Sorter(RAW/JPEG)] eller [Sorter(JPEG/RAW)], tas det bare filer i valgt format hvis [RAW og JPEG] ikke er valgt under [Filformat].