MOVIE-knapp

Brukes til å stille inn om MOVIE (filmknappen) skal aktiveres eller ikke.

  1. MENU(Kamera- innstillinger2) → [MOVIE-knapp] → ønsket innstilling

Menyelementdetaljer

Alltid:
Starter filmopptak når du trykker på MOVIE-knappen, uansett hvilken modus som er aktiv.
Kun filmmodus:
Starter filmopptak når du trykker på MOVIE-knappen, men bare hvis opptaksmodus er stilt inn på [Film] eller [Sakte og rask film]-modus.