Direkte manuelt fokus (DMF)

Du kan foreta finjusteringer manuelt etter at autofokus er utført, slik at du kan fokusere raskere på motivet enn om du hadde brukt manuelt fokus fra begynnelsen av. Dette er praktisk ved for eksempel makrofotografering.

  1. Drei fokusmodushjulet (B) mens du trykker på frigjøringsknapp for moduslås (A), og velg DMF.

  2. Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere automatisk.
  3. Hold lukkerknappen halvveis nede og drei så fokusringen for å oppnå et skarpere fokus.

    • Når du dreier fokusringen, vises fokuseringsavstanden på skjermen.
      Det kan hende at fokusavstanden ikke vises når fatningsadapteren (selges separat) er montert.
  4. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta et bilde.