Tidsinnst. for lydutg.

Du kan stille inn ekkokansellering under lydovervåkning og forhindre uønskede avvik mellom video og audio i HDMI-utgangssignalet.

  1. MENU(Kamera- innstillinger2) → [Tidsinnst. for lydutg.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Virkelig:
Spiller av audio uten forsinkelse. Velg denne innstillingen når lydavvik er et problem under lydovervåkning.
Leppesynkronisering:
Spiller av audio og video synkronisert. Velg denne innstillingen for å forhindre uønskede avvik mellom bilde og lyd.