Områdeinnstilling

Angir det geografiske området hvor du bruker produktet.

  1. MENU (Oppsett) → [Områdeinnstilling] → området du ønsker.