Prioritetsinns. i AWB

Velger hvilken tone som skal prioriteres ved lysforhold som for eksempel strålende lamper, når [Hvitbalanse] er stilt inn på [Auto].

  1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Prioritetsinns. i AWB] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Standard:
Fotograferer med standard automatisk hvitbalanse. Kameraet justerer fargetonene automatisk.
Stemning:
Prioriterer fargetonen til lyskilden. Dette er praktisk når du vil produsere en varm atmosfære.
Hvit:
Prioriterer en reproduksjon av hvitfarge når fargetemperaturen til lyskilden er lav.