Vindstøyreduksjon

Stiller inn om vindstøy skal reduseres eller ikke, ved å dempe lave frekvenser i den inngående lyden fra den innebygde mikrofonen.

  1. MENU(Kamera- innstillinger2) → [Vindstøyreduksjon] → ønsket innstilling

Menyelementdetaljer

:
Reduserer vindstøy.
Av:
Reduserer ikke vindstøy.

Merknad

  • Hvis du setter denne innstillingen på [På] når det ikke blåser tilstrekkelig, kan normal lyd bli tatt opp med for lav lydstyrke.
  • Hvis en ekstern mikrofon (selges separat) brukes, virker ikke [Vindstøyreduksjon].