Opptakstid for film

Tabellen under viser ca. opptakstid totalt når du bruker et minnekort som er formatert med dette kameraet. Verdiene kan variere med opptaksforholdene og typen minnekort som blir brukt.

Opptakstidene for situasjoner der [Filformat] er stilt inn på [XAVC S 4K] og [XAVC S HD], er opptakstider når opptaket gjøres med [Proxy-opptak] stilt inn på [Av].

(h (time), min (minutt))

8 GB 32 GB 64 GB 256 GB
XAVC S 4K 30p 100M/25p 100M 8 min 35 min 1 h 15 min 5 h 10 min
XAVC S 4K 30p 60M/25p 60M 10 min 1 h 2 h 5 min 8 h 25 min
XAVC S 4K 24p 100M*/– 8 min 35 min 1 h 15 min 5 h 10 min
XAVC S 4K 24p 60M*/– 10 min 1 h 2 h 5 min 8 h 25 min
XAVC S HD 120p 100M/100p 100M 8 min 35 min 1 h 15 min 5 h 10 min
XAVC S HD 120p 60M/100p 60M 10 min 1 h 2 h 5 min 8 h 25 min
XAVC S HD 60p 50M/50p 50M 15 min 1 h 10 min 2 h 30 min 10 h 10 min
XAVC S HD 60p 25M/50p 25M 30 min 2 h 20 min 4 h 45 min 19 h 30 min
XAVC S HD 30p 50M/25p 50M 15 min 1 h 10 min 2 h 30 min 10 h 10 min
XAVC S HD 30p 16M/25p 16M 50 min 3 h 35 min 7 h 20 min 29 h 45 min
XAVC S HD 24p 50M*/– 15 min 1 h 10 min 2 h 30 min 10 h 10 min
AVCHD 60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 40 min 2 h 55 min 6 h 24 h 15 min
AVCHD 60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 55 min 4 h 5 min 8 h 15 min 33 h 15 min

*Kun hvis [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på NTSC.

 • Kontinuerlig opptak er mulig i ca. 29 minutter (begrenset av produktspesifikasjonene).
  Den kontinuerlige opptakstiden kan variere i følgende situasjoner:
  • Ved opptak av film i slow-motion/quick-motion: Opptaket vil stoppe automatisk når den innspilte filen nærmer seg ca. 29 minutter (avspilling av filen vil ta ca. 29 minutter). (Opptaket vil stoppe automatisk når den innspilte filen nærmer seg ca. 15 minutter, hvis [Opptaksinnst.] er stilt inn på [60p/50p] og [Bildefrekvens] er stilt inn på [30fps/25fps].)
 • Tidene for film i slow-motion/quick-motion er avspillingstider, ikke opptakstider.

Merknad

 • Den gjenværende opptakstiden for film varierer fordi kameraet er utstyrt med VBR (Variable Bit-Rate, eller variabel bit-hastighet), som automatisk justerer bildekvaliteten etter den scenen som tas opp. Når du tar opp film av et motiv i rask bevegelse, er bildet klarere, men den gjenværende opptakstiden er kortere, fordi det kreves mer minne til opptaket. Den gjenværende opptakstiden varierer også med opptaksforholdene, motivet og innstillingene for bildekvalitet og bildestørrelse.
 • Tidene som vises, er opptakstider ved bruk av et Sony-minnekort.

Merknader om kontinuerlig filmopptak

 • Høykvalitetsfilmopptak og høyhastighets kontinuerlig opptak krever store mengder strøm. Hvis du fortsetter opptaket, vil derfor temperaturen i kameraet øke, særlig temperaturen i bildesensoren. I slike tilfeller vil kameraet slå seg av automatisk, fordi overflaten av kameraet blir veldig varm, eller fordi den høye temperaturen påvirker kvaliteten på bildene eller den indre mekanismen i kameraet.
 • Varigheten som er tilgjengelig for kontinuerlig filmopptak når kameraet filmer med standardinnstillingene etter å ha vært avslått en stund, er som følger. Følgende verdier viser kontinuerlig tid fra kameraet begynner å ta opp og til det slutter å ta opp.


  Temperatur i omgivelsene: 20 °C

  • Kontinuerlig opptakstid for film (HD): Ca. 29 minutter
  • Kontinuerlig opptakstid for film (4K): Ca. 29 minutter


  Temperatur i omgivelsene: 30 °C

  • Kontinuerlig opptakstid for film (HD): Ca. 29 minutter
  • Kontinuerlig opptakstid for film (4K): Ca. 29 minutter


  Temperatur i omgivelsene: 40 °C

  • Kontinuerlig opptakstid for film (HD): Ca. 29 minutter
  • Kontinuerlig opptakstid for film (4K): Ca. 29 minutter

  [Temp. auto. strøm av]: [Standard]

  HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, når kameraet ikke er tilkoblet via Wi-Fi)

  4K: XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M, når kameraet ikke er tilkoblet via Wi-Fi)

 • Hvor lang tid som er tilgjengelig for filmopptak, varierer med temperaturen, filformatet/opptaksinnstillingen for film, Wi-Fi-nettet eller med kameraets tilstand før du begynner opptaket. Hvis du ofte omkomponerer bildene, eller tar bilder etter at kameraet er slått på, øker temperaturen inne i kameraet, og den tilgjengelige opptakstiden reduseres.
 • Hvis -symbolet vises, har kameratemperaturen økt.
 • Hvis kameraet stopper filmopptak på grunn av høye temperaturer, må du la det være avslått en stund. Start opptak først etter at temperaturen i kameraet har falt fullstendig.
 • Hvis du tar hensyn til følgende punkter, vil du kunne ta opp film i lengre tidsrom.
  • Ikke utsett kameraet for direkte sollys.
  • Slå av kameraet når det ikke skal brukes mer.
 • Når [Filformat] er stilt inn på [AVCHD], er størrelsen på filmfiler begrenset til ca. 2 GB. Hvis filmfilstørrelsen vokser til ca. 2 GB under opptak, opprettes en ny filmfil automatisk.