Stille inn språk, dato og klokkeslett

Innstillingsskjermbildet for språk, dato og klokkeslett vises automatisk når du slår på dette produktet for første gang, når produktet initialiseres, eller når det interne, oppladbare reservebatteriet har vært helt utladet.

 1. Slå på kameraet.
  Språkinnstillingsskjermen vises, og deretter vises skjermen for innstilling av dato og klokkeslett.
 2. Velg språket ditt, og trykk på midten av kontrollhjulet.
 3. Kontroller at [Enter] er valgt på skjermen, og trykk deretter på midten.
 4. Velg ønsket geografisk sted, og trykk deretter på midten.
 5. Velg elementet du vil stille inn, ved å trykke på øvre/nedre side av kontrollhjulet eller ved å vri på kontrollhjulet og deretter trykke på midten av det.
 6. Still inn [Sommertid], [Dato/Klokkeslett] og [Datoformat] med øvre/nedre/venstre/høyre side, og trykk deretter på midten.
  • Midnatt indikeres som 12:00 AM, og middag som 12:00 PM når du stiller inn [Dato/Klokkeslett].
  • Endre verdiene ved hjelp av øvre/nedre knapp når du stiller inn [Dato/Klokkeslett].
 7. Gjenta trinn 5 og 6 for å stille inn andre elementer, og velg deretter [Enter], og trykk på midten.

Holde innstillingen for dato og klokkeslett oppdatert

Dette kameraet er utstyrt med et internt oppladbart batteri som styrer dato, klokkeslett og andre innstillinger, uansett om strømmen er på eller av, eller om batteriet er ladet eller utladet.

For å lade det interne oppladbare reservebatteriet, må du sette inn et oppladet batteri i kameraet og la produktet stå avslått i 24 timer eller mer.

Hvis klokken tilbakestilles hver gang batteriet lades, kan det interne oppladbare batteriet være utslitt. Rådfør deg med servicesenteret ditt.

Hint

 • For å stille dato og klokkeslett eller geografisk plassering igjen, etter at dato- og tidsinnstillingen er avsluttet, må du velge MENU → (Oppsett) → [Dato/tid-innst.] eller [Områdeinnstilling].

Merknad

 • Hvis innstillingen av dato og klokkeslett avbrytes halvveis, vises innstillingsskjermen for dato og klokkeslett hver gang du slår på kameraet.
 • Dette kameraet har ikke en funksjon for å sette datoen på bildene. Du kan sette datoen på bildene og deretter lagre og skrive dem ut ved å bruke PlayMemories Home (kun for Windows).