Tilb.st. nettverksinn.

Tilbakestiller alle nettverksinnstillinger til standardinnstillingene.

  1. MENU (Nettverk) → [Tilb.st. nettverksinn.] [Enter].