Lys skjerm

Gir deg muligheten til å justere komposisjonen når du fotograferer på mørke steder. Ved å forlenge eksponeringstiden kan du kontrollere komposisjonen i søkeren / på skjermen, selv på mørke steder, som for eksempel under nattehimmelen.

 1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Tilp. knapp] → tilordne [Lys skjerm]-funksjonen til den ønskede tasten.
 2. Trykk på tasten du har tilordnet [Lys skjerm]-funksjonen til, og ta så et bilde.
  • Lysstyrken som skyldes [Lys skjerm] vil holde seg etter at bildet er tatt.
  • For å gå tilbake til vanlig skjermlysstyrke, må du trykke en gang til på den tasten du tilordnet [Lys skjerm]-funksjonen til.

Merknad

 • Under [Lys skjerm] vil [Live View-visning] automatisk skifte til [Innstillingseffekt Av], og innstillingsverdiene, som for eksempel eksponeringskompenseringen vil ikke gjenspeiles i Live View-visningen. Det anbefales at du bruker [Lys skjerm] kun på mørke steder.
 • [Lys skjerm] vil automatisk bli kansellert i følgende situasjoner.
  • Når kameraet er slått av.
  • Når opptaksmodus endres fra P/A/S/M til en modus som ikke er P/A/S/M.
  • Når fokusmodus ikke er stilt inn på manuelt fokus.
  • Når [MF-assistent] utføres.
  • Når [Fokusforstørrer] er valgt.
  • Når [Fokusinnstillinger] er valgt.
 • Under [Lys skjerm] kan lukkerhastigheten være lavere enn normalt ved fotografering på mørke steder. Fordi den målte lysstyrken utvides, kan dessuten eksponeringen endres.