Intelligent Auto

Kameraet tar bilder med automatisk scenegjenkjenning.

  1. Still inn modusvelgeren på (Auto-modus).
    • Opptaksmodus vil stilles inn på (Intelligent Auto).
  2. Rett kameraet mot motivet.
    Når kameraet gjenkjenner scenen, vises scenegjenkjenningsikonet på skjermen.

  3. Juster fokus og ta bildet.

Merknad

  • Produktet vil ikke gjenkjenne scenen når du tar bilder med andre zoomefunksjoner enn optisk zoom.
  • Under visse opptaksforhold vil produktet kanskje ikke gjenkjenne en scene på riktig måte.
  • For modusen [Intelligent Auto] stilles de fleste funksjonene inn automatisk, og du kan ikke justere innstillingene selv.