Mappenavn

Stillbilder blir lagret i en mappe som opprettes automatisk i DCIM-mappen på minnekortet. Du kan endre måten mappenavnene tilordnes på.

  1. MENU(Oppsett) → [Mappenavn] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Standardform:
Mappenavnet har følgende form: mappenummer + MSDCF.
Eksempel: 100MSDCF
Datoform:
Mappenavnet har følgende form: mappenummer + Å (siste siffer)/MM/DD.
Eksempel: 10090405 (mappenummer: 100, dato: 04/05/2019)

Merknad

  • Du kan ikke endre [Mappenavn]-innstillingene for film.