Utløser uten kort

Stiller inn om lukkeren kan utløses når det ikke er satt inn noe minnekort.

  1. MENU(Kamera- innstillinger2) → [Utløser uten kort] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Aktiver:
Utløser lukkeren selv om det ikke er satt inn noe minnekort.
Deaktiver:
Utløser ikke lukkeren når det ikke er satt inn noe minnekort.

Merknad

  • Når det ikke er satt inn noe minnekort, vil ikke de bildene som tas, lagres.
  • Standardinnstillingen er [Aktiver]. Det anbefales å velge [Deaktiver] før du faktisk begynner å ta bilder.