Auto. langs. lukk. (film)

Still inn om lukkerhastigheten skal justeres automatisk eller ikke under filmopptak, i tilfelle motivet er mørkt.

  1. MENU(Kamera- innstillinger2) → [Auto. langs. lukk.] → ønsket innstilling

Menyelementdetaljer

:
Bruker Automatisk lav lukkerhastighet. Lukkerhastigheten reduseres automatisk ved fotografering på mørke steder. Du kan redusere støy i filmen ved å bruke en lav lukkerhastighet ved opptak i mørke omgivelser.
Av:
Bruker ikke Automatisk lav lukkerhastighet. Den innspilte filmen vil være mørkere enn når [På] er valgt, men du kan ta opp film med jevnere bevegelser og mindre uskarphet.

Merknad

  • [Auto. langs. lukk.] fungerer ikke i følgende situasjoner:
    • Under opptak i slow-motion/quick-motion
    • (Lukkerprioritet)
    • (Man. Eksponering)
    • Når [ISO] er stilt inn på noe annet enn [ISO AUTO]