Angi filnavn

Du kan angi de første tre tegnene i filnavnet til de bildene du tar.

  1. MENU (Oppsett) → [Angi filnavn].
  2. Velg inntastingsfeltet for filnavnet for å vise et tastatur på skjermen, og skriv deretter inn tre tegn etter eget valg.
    • Innstillingen for [Angi filnavn] vil bli brukt på både spor 1 og spor 2.

Merknad

  • Du kan bare angi store bokstaver, tall og understrek. Du kan imidlertid ikke bruke en understrek som første tegn.
  • De tre tegnene i det filnavnet du angir ved hjelp av [Angi filnavn], vil kun brukes på bilder du tar etter at du har endret innstillingen.