Bruk av blits (selges separat)

På mørke steder kan du bruke blitsen for å lyse opp motivet mens du fotograferer. Du kan også bruke blitsen for å unngå kamerarystelser.

Du finner nærmere informasjon om blitsen i bruksanvisningen for blitsen.
 1. Fest blitsen (selges separat) på produktet.

 2. Ta bilder etter at du har slått på blitsen og den er helt oppladet.
  blinker: Lading pågår
  tent: Lading avsluttet
  • De tilgjengelige blitsmodusene avhenger av opptaksmodus og funksjon.

Merknad

 • Blits kan ikke brukes når [Lukkertype] er stilt inn på [Elektronisk lukker].
 • Blits kan brukes under kontinuerlig opptak med [Lukkertype] stilt inn på [Auto]. Den mekaniske lukkeren brukes.
 • Lyset fra blitsen kan blokkeres hvis motlysblenderen er montert, og det kan komme en skygge på den nedre delen av bildet. Ta av motlysblenderen.
 • Hvis du bruker blits, må du stå 1 m eller mer unna motivet.
 • Du kan ikke bruke blitsen under filmopptak.(Du kan bruke en LED-lampe når du bruker en blits (selges separat) med LED-lampe.)
 • Før tilbehør, som f.eks. en blits, monteres på / fjernes fra multigrensesnitt-skoen, må du slå av produktet. Når du setter på tilbehør, må du forvisse deg om at det er festet godt til produktet.
 • Ikke bruk multigrensesnittskoen med en blits som er tilgjengelig i handelen og som er beregnet på 250 V eller mer, eller har motsatt polaritet av kameraet. Hvis du gjør det, kan det forårsake feil.
 • Du kan bruke en blits med motsatt polaritet sammen med synkroniseringskontakten. Bruk en blits med en synkroniseringsspenning på 400 V eller mindre.
 • Under blitsfotografering med zoomspaken i W-retningen vil skyggen av objektivet kanskje vises på skjermen, avhengig av fotograferingsforholdene. Hvis dette skulle inntreffe, må du fotografere bort fra motivet, eller skyve zoomspaken over til T og ta et nytt bilde med blitsen aktivert.
 • Det kan være skygger i hjørnene på et bilde, avhengig av objektivet.
 • Ved fotografering med ekstern blits kan lyse og mørke striper vises på bildet hvis det er stilt inn en lukkerhastighet som er raskere enn 1/4000 sekund. Hvis dette skjer, anbefaler Sony at du fotograferer i manuell blitsmodus og stiller inn blitsnivået til 1/2 eller høyere.
 • Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibelt tilbehør til multigrensesnitt-skoen, kan du gå til Sony-nettstedet, eller ta kontakt med Sony-forhandleren din eller en lokal autorisert Sony-servicebedrift.