Send til datamaskin

Du kan overføre bilder som er lagret på produktet, til en datamaskin som er koblet til et trådløst tilgangspunkt eller en trådløs bredbåndsruter, og på denne måten enkelt sikkerhetskopiere bilder. Før du starter denne arbeidsoperasjonen, må du installere PlayMemories Home på datamaskinen din og registrere tilgangspunktet i produktet.

  1. Start datamaskinen din.
  2. MENU(Nettverk) → [Send til datamaskin] → ønsket minnekortspor.

Merknad

  • Avhengig av programinnstillingene på datamaskinen din, vil produktet eventuelt slå seg av etter at bildene er lagret på datamaskinen.
  • Du kan overføre bilder fra produktet til bare én datamaskin av gangen.
  • Hvis du vil overføre bilder til en annen datamaskin, må du koble sammen produktet og datamaskinen med en USB-tilkobling og følge instruksjonene i PlayMemories Home.
  • Proxy filmer kan ikke overføres.