Wi-Fi-innstillinger: Innst. for tilgangspkt.

Du kan registrere tilgangspunktet ditt manuelt. Før du starter prosedyren, må du sjekke SSID-navnet, sikkerhetssystemet og passordet til tilgangspunktet. Passordet kan være forhåndsinnstilt i enkelte enheter. Du finner nærmere informasjon i bruksanvisningen for tilgangspunktet, eller du kan kontakte administratoren for tilgangspunktet.

 1. MENU(Nettverk) → [Wi-Fi-innstillinger][Innst. for tilgangspkt.].
 2. Velg det tilgangspunktet du ønsker å registrere.

  Når det ønskede tilgangspunktet vises på skjermen: Velg det ønskede tilgangspunktet.

  Hvis det ønskede tilgangspunktet ikke vises på skjermen: Velg [Manuell innstilling] og still inn tilgangspunktet.

  • Hvis du velger [Manuell innstilling], skriv inn SSID-navnet til tilgangspunktet, og velg deretter sikkerhetssystem.
 3. Angi passordet og velg [OK].

  • Tilgangspunkter uten -merket krever ikke passord.
 4. Velg [OK].

Andre innstillingselementer

Avhengig av status eller innstillingsmetode for tilgangspunktet ditt, vil du kanskje stille inn flere elementer.

WPS PIN:
Viser den PIN-koden du skriver inn i den tilkoblede enheten.
Foretrukket tilkobl.:
Velg [På] eller [Av].
Innstilling av IP-adr.:
Velg [Auto] eller [Manuell].
IP-adresse:
Hvis du skriver inn IP-adressen manuelt, må du skrive inn den innstilte adressen.
Nettverksmaske/Standard gateway/Primær DNS-server/Sekund. DNS-server:
Hvis du har stilt inn [Innstilling av IP-adr.] til [Manuell], må du angi hver adresse i henhold til nettverksmiljøet ditt.

Merknad

 • Hvis du vil gi det registrerte tilgangspunktet prioritet i fremtiden, må du stille inn [Foretrukket tilkobl.] til [På].