Innst. for lagr.-med.: Pri. lagringsmedium

Velger det minnekortsporet opptaket skal gjøres på. [Spor 1] er standardinnstillingen. Hvis du ikke har tenkt å endre innstillingene, og bare vil bruke ett minnekort, bør du bruke spor 1.

  1. MENU (Oppsett) → [Innst. for lagr.-med.][Pri. lagringsmedium] → ønsket spor.

Menyelementdetaljer

Spor 1:
Velger medier i spor 1.
Spor 2:
Velger medier i spor 2.

Hint

  • For å lagre samme bilde på to minnekort samtidig, eller sortere bilder som er tatt, etter type (stillbilde/film) og fordele dem på to minnekortspor, må du bruke [Lagringsmodus].

Merknad

  • Spor 2 støtter Memory Stick PRO Duo og SD-kort. Spor 1 støtter kun SD-kort.