Lukker-AWB-lås (stillbilde)

Du kan angi om hvitbalansen skal låses mens lukkerknappen er trykket ned når [Hvitbalanse] er stilt inn på [Auto] eller [Under vann auto].

Denne funksjonen forhindrer utilsiktede endringer av hvitbalansen under kontinuerlig opptak eller når du fotograferer med lukkerknappen trykket halvveis ned.

  1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Lukker-AWB-lås] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Lukker halvt ned:
Låser hvitbalansen mens lukkerknappen er trykket halvveis ned, også i automatisk hvitbalanse-modus. Hvitbalansen låses også under kontinuerlig opptak.
Seriebilder:
Låser hvitbalansen til innstillingen i det første bildet under kontinuerlig opptak, selv i automatisk hvitbalanse-modus.
Av:
Fungerer med den vanlige automatiske hvitbalansen.


Om [Hold AWB-lås] og [AWB-lås på/av]

Du kan også låse hvitbalansen i automatisk hvitbalanse-modus ved å tilordne [Hold AWB-lås] eller [AWB-lås på/av] til den tilpassede tasten. Velg MENU → (Kamera- innstillinger2) → Tilordne [Hold AWB-lås] eller [AWB-lås på/av] med [Tilp. knapp]. Hvis du trykker på den tilordnede tasten under opptak, låses hvitbalansen.
Funksjonen [Hold AWB-lås] låser hvitbalansen ved å stoppe den automatiske justeringen av hvitbalanse mens knappen er trykket ned.
Funksjonen [AWB-lås på/av] låser hvitbalansen ved å stoppe den automatiske justeringen av hvitbalanse etter at knappen er trykket ned. Når du trykker på knappen igjen, oppheves AWB-låsen.

  • Hvis du vil låse hvitbalansen under filmopptak i automatisk hvitbalanse-modus, velger du MENU → (Kamera- innstillinger2) → Tilordne [Hold AWB-lås] eller [AWB-lås på/av] med [Tilp. knapp].

Hint

  • Når du fotograferer med blits mens automatisk hvitbalanse er låst, kan det resultere i unaturlige fargetoner ettersom hvitbalansen ble låst før blitsen ble utløst. Hvis dette oppstår, kan du stille inn [Lukker-AWB-lås] som [Av] eller [Seriebilder], og ikke bruke funksjonen [Hold AWB-lås] eller funksjonen [AWB-lås på/av] under opptak. Du kan eventuelt også stille inn [Hvitbalanse] til [Blits].