Slik bruker du Quick Navi-skjermbildet

Quick Navi-skjermbildet er en funksjon som er optimalisert for fotografering med søkeren, og som lar deg kontrollere innstillingene direkte.

 1. MENU(Kamera- innstillinger2) → [DISP-knapp][Skjerm].
 2. Legg inn et -merke på [For søker], og velg deretter [Enter].
 3. Trykk på DISP på kontrollhjulet for å stille inn skjermmodusen på [For søker].
 4. Trykk på Fn-knappen for å bytte til Quick Navi-skjermbildet.
  • Det viste innholdet og plasseringen av det i illustrasjonene er bare retningslinjer, og kan avvike fra den faktiske visningen.

  Automodus

  P/A/S/M-modus

 5. Velg den ønskede funksjonen ved å trykke på øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet.
 6. Velg den ønskede innstillingen ved å dreie den fremre skiven.
  • Enkelte funksjoner kan finjusteres ved bruk av den bakre skiven.

Justere innstillingene fra de dedikerte innstillingsskjermbildene

Velg den ønskede funksjonen i trinn 5, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet. Innstillingsskjermbildet for funksjonen vil vises. Følg veiledningen (A) for å justere innstillingene.

Merknad

 • Elementer som er grå på Quick Navi-skjermbildet, kan ikke justeres.
 • Når du bruker [Kreative innst.], osv., kan enkelte konfigurasjonsoppgaver bare utføres på et eget skjermbilde.