HDMI-innstillinger: HDMI-oppløsning

Når du kobler produktet til en HD-TV (High Definition-TV) med HDMI-kontakter ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat), kan du velge HDMI-oppløsning for visning av bilder på TV-en.

  1. MENU(Oppsett) → [HDMI-innstillinger][HDMI-oppløsning] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto:
Produktet gjenkjenner automatisk en HD-TV og stiller inn utgangsoppløsningen.
2160p/1080p:
Utgangssignalene er 2160p/1080p.
1080p:
Sender signaler i HD-bildekvalitet (1080p).
1080i:
Sender signaler i HD-bildekvalitet (1080i).

Merknad

  • Hvis bildene ikke vises riktig ved bruk av [Auto]-innstillingen, må du velge enten [1080i], [1080p] eller [2160p/1080p], avhengig av hvilken TV som skal kobles til.