Blenderbruk i AF (stillbilde)

Endrer blendersystemet slik at det prioriterer ytelsen på autofokuserende sporing eller stillegående drift (bare ved bruk av et kompatibelt objektiv).

  1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Blenderbruk i AF] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Standard:
Bruker blendersystemet som er standard.
Prioritet på fokus:
Endrer blendersystemet så det prioriterer autofokusering. Under kontinuerlig opptak ved bruk av den elektroniske lukkeren lar [Prioritet på fokus]-innstillingen deg alltid kontinuerlig justere fokus med en F-verdi som er større enn F16.
Prioriter stillhet:
Endrer innstillingen slik at blendersystemet prioriterer stillhet. Lyden fra blendersystemet er lavere enn ved bruk av [Standard].

Merknad

  • Når [Prioritet på fokus] er valgt under kontinuerlig opptak, kan det komme lyd fra blenderen, opptaket kan bli tregere eller skjermen kan flimre. Du kan unngå disse hendelsene ved å endre innstillingen til [Standard].
  • Hastigheten for fokus kan bli tregere når [Prioriter stillhet] er valgt, og det kan også bli vanskeligere å fokusere på et motiv.
  • Når [Blenderbruk i AF] er stilt inn på [Standard] eller [Prioriter stillhet], og F-verdien er større enn F16, låses fokuset til innstillingen som ble brukt i det første bildet.
  • Hvis [Lukkertype] er stilt inn på [Mekanisk lukker], kan du ikke velge [Prioritet på fokus].
  • Under enkeltbildefotografering med [Lukkertype] stilt inn på [Auto] drives blenderen av [Standard]-systemet selv når [Prioritet på fokus] er valgt.
  • [Blenderbruk i AF] er ikke tilgjengelig når det brukes et objektiv som ikke er kompatibelt med denne funksjonen.