Spiller av film

Spiller av lagrede filmer.

 1. Trykk på (avspillingsknappen) for å bytte til avspillingsmodus.
 2. Velg den filmen som skal vises, ved hjelp av kontrollhjulet, og trykk på midten av det for å starte visningen.

Tilgjengelige operasjoner under filmavspilling

Du kan aktivere sakte avspilling, justering av lydvolumet og andre funksjoner ved å trykke nederst på kontrollhjulet.

 • : Avspilling
 • : Pause
 • : Spole raskt forover
 • : Spole raskt bakover
 • : Spille av sakte forover
 • : Spille av sakte bakover
 • : Neste filmfil
 • : Forrige filmfil
 • : Viser neste bilde
 • : Viser forrige bilde
 • : Lagre som bilde
 • : Justering av lydvolumet
 • : Lukker kontrollpanelet

Hint

 • "Spille av sakte forover", "Spille av sakte bakover", "Viser neste bilde" og "Viser forrige bilde" er tilgjengelige ved pause.
 • Filmfiler som er tatt opp med andre produkter, vil kanskje ikke kunne spilles av med dette kameraet.