AVCHD-formatet

AVCHD-formatet ble utviklet for at digitale videokameraer med høy oppløsning skulle kunne ta opp et HD-signal (høyoppløsningssignal) med høyeffektiv teknologi for opptakskomprimering. MPEG-4 AVC/H.264-formatet brukes til komprimering av videodata, og Dolby Digital- eller Linear PCM-systemet brukes til å komprimere lyddata.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet komprimerer bilder mer effektivt enn standardformatet for bildekomprimering.

  • Ettersom AVCHD-formatet bruker teknologi for opptakskomprimering, kan bildet bli ustabilt i scener hvor synsvinkelen, lysstyrken e.l. endrer seg drastisk, men dette er ikke en feil.