Følsom. AF-spor. (stillbilde)

Du kan velge AF-sporingsfølsomhet når motivet forlater fokus i stillbildemodus.

  1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Følsom. AF-spor.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

5(følsom) / 4 / 3(standard) / 2 / 1(låst på):
Velg [5(følsom)] for å fokusere responsivt på motiver på ulike avstander.
Velg [1(låst på)] for å fortsette å fokusere på et gitt motiv mens andre ting beveger seg foran motivet.