Skjermlysstyrke

Juster lysstyrken på skjermen.

  1. MENU(Oppsett) → [Skjermlysstyrke] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Manuell:
Justerer lysstyrken innenfor intervallet –2 til +2.
Solskinn:
Stiller inn lysstyrken til en verdi tilpasset utendørs fotografering.

Merknad

  • Innstillingen [Solskinn] er for lys for innendørs fotografering. Angi [Skjermlysstyrke] som [Manuell] for innendørs fotografering.