Kontrollere kameraet ved hjelp av en iPhone eller iPad (SSID)

Du kan kontrollere kameraet med en iPhone eller iPad ved å koble iPhone eller iPad til kameraet med SSID og passord.
Kontroller at [Kontr. med smarttlf.] er stilt inn på [På] ved å velge MENU(Nettverk) → [Kontr. med smarttlf.].

 1. MENU(Nettverk) → [Kontr. med smarttlf.][Tilkobling].
  QR Code vises på skjermen på dette produktet.
 2. Trykk på (sletteknappen) på dette produktet.
  Dette produktets SSID og passord vises på skjermen på dette produktet.

 3. Velg modellnavnet til dette produktet (DIRECT-xxxx: xxxx) på Wi-Fi-innstillingsskjermbildet til din iPhone eller iPad.

 4. Angi passordet som vises på dette produktet.


  iPhone eller iPad kobles til produktet.
 5. Bekreft at iPhone eller iPad er tilkoblet til "SSID"-en som vises på dette produktet.

 6. Gå tilbake til Home-skjermbildet på iPhone eller iPad, og start PlayMemories Mobile.

  • Du kan nå ta bilder eksternt mens du sjekker komposisjonen på skjermen på iPhone eller iPad.

Merknad

 • Det kan forekomme radiointerferens ettersom Bluetooth-kommunikasjon og Wi-Fi-kommunikasjon bruker samme frekvensbånd. Hvis Wi-Fi-forbindelsen din er ustabil, kan den bli bedre hvis du slår av Bluetooth-funksjonen på smarttelefonen. Hvis du gjør dette, vil ikke tilknytting av stedsinformasjonen være tilgjengelig.