Bluetooth-innst.

Styrer innstillingene for tilkobling av kameraet til en smarttelefon eller Bluetooth-fjernstyring via en Bluetooth-tilkobling.
Hvis du vil pare kameraet og smarttelefonen for å bruke funksjonen for tilknytting av stedsinformasjonen, kan du se "Innst. stedinfo".
Hvis du vil utføre parkobling for å kunne bruke en Bluetooth-fjernstyring, kan du se "Bluetooth-fjernkontr.".

  1. MENU (Nettverk) → [Bluetooth-innst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Bluetooth-funksjon (På/Av):
Angir om Bluetooth-funksjonen til kameraet skal aktiveres eller ikke.
Paring:
Viser skjermen for å pare kameraet og smarttelefonen eller Bluetooth-fjernstyring.
Vis enhetsadresse:
Viser kameraets BD-adresse.