Bruke en blits som har kontaktledning for blitssynkronisering

 1. Åpne dekselet til (blitssynkroniseringskontakten) (A), og koble til ledningen.

Hint

 • Hvis skjermen er for mørk til at komposisjonen kan kontrolleres, må du stille inn [Live View-visning][Innstillingseffekt Av] for å gjøre det enklere å kontrollere komposisjonen når du fotograferer med blits.
 • Blitser som har en synkroniseringskontakt med omvendt polaritet, kan brukes med dette produktet.

Merknad

 • Still inn eksponeringsmodusen på manuell eksponering (av hensyn til ISO-følsomheten anbefales det å bruke andre innstillinger enn ISO AUTO), og still inn lukkerhastigheten på den langsomste av nedenstående verdier, eller saktere:
  • 1/200 sekunder
  • Lukkerhastighet anbefalt av blitsen.
 • Bruk en blits med synkroniseringsspenning på 400 V eller mindre.
 • Slå av blitsen som er koblet til synkroniseringsledningen når du kobler synkroniseringsledningen til (blitssynkroniseringskontakten). Ellers kan blitsen avgi lys når synkroniseringsledningen kobles til.
 • Effektnivået til blitsen er stilt inn på maks. [Blitskompenser.] kan ikke stilles inn.
 • Automatisk hvitbalanse-funksjonen anbefales ikke. Bruk funksjonen for tilpasset hvitbalanse for å få en mer nøyaktig hvitbalanse.
 • Når en blits er koblet til (blitssynkroniseringskontakten), vil ikke blitsindikatoren vises.
 • Blitsen kan ikke brukes når [Lukkertype] er stilt inn på [Elektronisk lukker].