Veksle TC/UB-visn.

Gjør det mulig for deg å vise tidskoden (TC) og brukerbit-en (UB) til en film ved å trykke på tasten som [Veksle TC/UB-visn.]-funksjonen er tilordnet til.

  1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Tilp. knapp], [Tilp. knapp] eller [Tilp. knapp] → tilordne [Veksle TC/UB-visn.]-funksjonen til ønsket tast.
  2. Trykk på den tasten som [Veksle TC/UB-visn.] er tilordnet til.
    • Hver gang du trykker på tasten, vil skjermvisningen skifte fra tidstelleren for filmopptaket → tidskode (TC) → brukerbit (UB), i den rekkefølgen.