Om batteripakken

Om bruk av batteriet

 • Forviss deg om at du bare bruker batterier som er spesifisert for dette produktet.
 • Under visse driftsforhold eller miljøforhold vil indikatoren for gjenværende batteristrøm kanskje ikke vises korrekt.
 • Ikke utsett batteriet for vann. Batteriet er ikke vannbestandig.
 • Ikke legg batteriet på svært varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte solskinn.

Lade batteriet

 • Lad opp batteriet (inkludert) før du bruker produktet for første gang.
 • En oppladet batteripakke vil lades ut litt etter litt, selv om du ikke bruker den. Lad batteripakken hver gang du har tenkt å bruke produktet, så du ikke går glipp av noen muligheter til å ta bilder.
 • Ikke lad andre batterier enn batterier som er spesifisert for dette produktet. Det kan i så fall føre til lekkasjer, overoppheting, eksplosjoner, elektrisk støt, forbrenninger eller personskader.
 • Hvis ladelampen blinker når batteriet ikke er fullt ladet, må du fjerne batteriet fra kameraet eller koble fra USB-kabelen, og deretter sette inn batteriet eller kabelen igjen for lading.
 • Vi anbefaler at batteriet lades opp i omgivelsestemperaturer på mellom 10 °C og 30 °C. Det er ikke sikkert at batteriet lades effektivt ved en temperatur utenfor dette området.
 • Hvis du kobler dette produktet sammen med en bærbar datamaskin som ikke er koblet til en strømkilde, kan batteriet på den bærbare tappes. Ikke lad dette produktet for lenge ved hjelp av den bærbare datamaskinen.
 • Ikke slå på/omstart en datamaskin, vekk opp en datamaskin fra dvalemodus eller slå av en datamaskin mens dette produktet er koblet til datamaskinen med en USB-kabel. Det kan føre til at dette produktet slutter å virke som det skal. Koble produktet fra datamaskinen før du utfører ovennevnte arbeidsoperasjoner.
 • Vi garanterer ikke at ladingen vil fungere dersom du bruker en modifisert datamaskin eller en datamaskin du har bygget selv.
 • Når ladingen er fullført, må du koble vekselstrømadapteren fra stikkontakten, eller koble USB-kabelen fra kameraet. Hvis dette ikke gjøres, kan det redusere batterilevetiden.

Indikator for gjenværende batteristrøm

 • Indikatoren for gjenværende batteristrøm vises på skjermen.

  A:Høyt batterinivå

  B:Batteriet er tomt

 • Det tar omtrent ett minutt før indikatoren for gjenværende batteristrøm vises korrekt.
 • Under visse driftsforhold eller miljøforhold vil indikatoren for gjenværende batteristrøm kanskje ikke vises korrekt.
 • Hvis indikatoren for gjenværende batteristrøm ikke vises på skjermen, må du trykke på DISP (displayinnstillingsknappen) for å vise den.

Ladetid (fullstendig opplading)

Ladetiden er ca. 150 minutter ved bruk av batteriladeren (inkludert) og ca. 285 minutter når du bruker vekselstrømadapteren (inkludert).

Ovennevnte ladetid gjelder for lading av et helt utladet batteri ved en temperatur på 25 °C. Ladeprosessen kan ta lenger tid, avhengig av bruksforhold og andre omstendigheter.

Effektiv bruk av batteriet

 • Batteriets ytelse reduseres på steder med lav temperatur. Når det er kaldt, vil driftstiden til batteriet være kortere. Hvis du vil at batteriet skal kunne brukes lengre, anbefaler vi at du legger det i en lomme tett inntil kroppen for å varme det opp, og setter det inn i produktet rett før du starter et opptak. Hvis du har metallgjenstander i lommen din, f.eks. nøkler, må du være klar over kortslutningsfaren.
 • Batteriet tømmes raskt hvis du bruker blitsen eller kontinuerlig opptak ofte, slår kameraet på og av ofte, eller stiller skjermens lysstyrke veldig høyt.
 • Vi anbefaler at du har reservebatterier i bakhånd, og at du prøvefotograferer før du tar de bildene du egentlig vil ha.
 • Hvis batteriet er skitten, vil du kanskje ikke kunne slå på produktet, eller batteripakken vil ikke lades skikkelig. I så fall må du rengjøre batteriet ved forsiktig å tørke bort støv fra det, med en myk klut eller en bomullsdott.

Oppbevare batteripakken

For å opprettholde batteriets funksjon må du lade det opp minst én gang i året og deretter lade det fullstendig ut i kameraet før du oppbevarer det. Oppbevar batteriet på et kjølig og tørt sted etter at du har tatt det ut av kameraet.

Om batteriets levetid

 • Batteriets levetid er begrenset. Hvis du bruker samme batteri gjentatte ganger, eller bruker samme batteri over et lengre tidsrom, vil batterikapasiteten gradvis reduseres. Hvis den tilgjengelige batteritiden forkortes betydelig, er det antagelig på tide å skifte batteri.
 • Batteriets levetid varierer med oppbevaringsforholdene og driftsbetingelsene og med miljøet der batteriet brukes.