Tilbakestille innst.

Tilbakestiller produktet til standardinnstillingene. Selv om du aktiverer [Tilbakestille innst.], beholdes de lagrede bildene.

  1. MENU(Oppsett) → [Tilbakestille innst.] → ønsket innstilling

Menyelementdetaljer

Tilbakest. kamerainnst.:
Tilbakestiller hovedopptaksinnstillingene til standardinnstillingene.
Tilbakestille:
Tilbakestiller alle innstillingene til standardinnstillingene.

Merknad

  • Pass på at du ikke tar ut batteripakken mens initialiseringen pågår.
  • Verdien som er stilt inn med [AF mikrojust.] vil ikke bli tilbakestilt, selv om [Tilbakest. kamerainnst.] eller [Tilbakestille] utføres.