AF-lys (stillbilde)

AF-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke omgivelser. På den tiden som går fra du trykker lukkerknappen halvveis ned og til fokus låses, tennes AF-lyset slik at kameraet enkelt skal kunne fokusere.

 1. MENU(Kamera- innstillinger1) → [AF-lys] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto:
AF-lyset tennes automatisk i mørke omgivelser.
Av:
Bruker ikke AF-lyset.

Merknad

 • Du kan ikke bruke [AF-lys] i følgende situasjoner:
  • Når opptaksmodusen er [Film] eller [Sakte og rask film].
  • Når fokusmodus er stilt inn på [Kontinuerlig AF]
  • Når [Fokusforstørrer] er aktivert.
  • Når en fatningsadapter er montert
 • Hvis multigrensesnitt-skoen er utstyrt med en blits med en AF-lysfunksjon, slås AF-lyset også på når blitsen slås på.
 • AF-lyset er meget sterkt. Selv om dette ikke utgjør noen helsefare, bør du ikke se direkte inn i AF-lyset på kort hold.