Velg medium (Hent minne)

Velger minnekortsporet som innstillingene hentes fra, eller som innstillingene er registrert for M1 til M4.

  1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Velg medium] → ønsket spor.

Menyelementdetaljer

Spor 1:
Velger spor 1.
Spor 2:
Velger spor 2.