Visn. v. opptaksstart

Stiller inn om skjermen skal gå i svart når du tar det første bildet under opptak uten blackout.

  1. MENU(Kamera- innstillinger2) → [Visn. v. opptaksstart] → ønsket innstilling

Menyelementdetaljer

:
Skjermen går i svart når du tar det første bildet under opptak uten blackout.
Av:
Skjermen går ikke i svart når du tar det første bildet under opptak uten blackout.