Kontin. nivåtrinn

Tar flere bilder mens eksponeringen automatisk endres fra basisnivået til mørkere og deretter til lysere. Etter opptak kan du velge bildet du foretrekker.

 1. Velg (nivåtrinn) ved å dreie bruksmodusvelgeren.
  • Drei bruksmodusvelgeren mens du holder nede frigjøringsknappen for bruksmoduslås.
 2. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Nivåtrinninnst.][Nivåtrinntype][Kontin. nivåtrinn] → ønsket modus.
  • Innstillingsskjermbildet for [Nivåtrinntype] kan vises ved å trykke på Fn-knappen.
 3. Juster fokus og ta bildet.
  • Den grunnleggende eksponeringen er innstilt for det første bildet.
  • Fortsett å trykke og holde lukkerknappen nede, inntil nivåtrinnfotograferingen er avsluttet.

Menyelementdetaljer

Kameraet tar for eksempel til sammen tre bilder kontinuerlig med en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 0,3 EV når [Kontin. nivåtrinn: 0,3EV 3 bilder] er valgt.

Merknad

 • Det siste bildet vises i autovisningen.
 • Når [ISO AUTO] er valgt i modusen [Man. Eksponering], kan du endre eksponeringen ved å justere ISO-verdien. Hvis det velges en annen innstilling enn [ISO AUTO], endres innstillingen ved å justere lukkerhastigheten.
 • Når du bruker eksponeringskompensering, blir eksponeringen forskjøvet på grunnlag av kompenseringsverdien.
 • Nivåtrinnfotografering er ikke tilgjengelig i følgende opptaksmodi:
  • [Intelligent Auto]
 • Når blitsen utløses, velges nivåtrinn med blits, hvilket endrer mengden blitslys selv om [Kontin. nivåtrinn] er valgt. Trykk på lukkerknappen for hvert bilde.