Ansiktregistrering (Slett)

Sletter et registrert ansikt.

  1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Ansiktregistrering][Slett].
    Hvis du velger [Slett alle], kan du slette alle registrerte ansikter.

Merknad

  • Selv om du utfører operasjonen [Slett], beholdes dataene for det registrerte ansiktet i produktet. For å fjerne dataene for registrerte ansikter fra produktet, må du velge [Slett alle].