Vis kont. AF-område

Du kan stille inn om du vil vise området som er i fokus når [Fokusområde] er stilt inn på [Vidt] eller [Sone], i [Kontinuerlig AF]-modus.

  1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Vis kont. AF-område] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Viser det fokusområdet som er i fokus.
Av:
Viser ikke det fokusområdet som er i fokus.

Merknad

  • Når [Fokusområde] er stilt inn på et av følgende, blir fokusrammene som er i fokus i området, grønne:
    • [Midten]
    • [Fleksibelt punkt]
    • [Utvidet fleks. punkt]